Zarobki członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych do publicznej wiadomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 1 stycznia 2006 r. (VI SA/Wa 1082/2006) orzekł, iż „Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych muszą być podane do publicznej wiadomości. Nie może to być kwota łączna, ale konkretna, przypisana do konkretnych osób” (Źródło: Rzeczpospolita nr 192 z dnia 18 sierpnia 2006r.)

Przypomnę w tym miejscu, że „Podanie w prasie informacji o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia może nastąpić bez zgody osoby, której dotyczy, gdy pełni ona funkcję publiczną w rozumieniu art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. 1984 r. Nr 5 poz. 24 ze zm.) – wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 września 2001 r., V CKN 440/2000, OSNC 2002/5 poz. 68, Rzeczpospolita 2001/214 str. C2).

« »