Zakaz używania opakowań i nakaz zniszczenia istniejących

Dla jednego z naszych klientów z branży produktów spożywczych uzyskaliśmy korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, uznający, iż działania pozwanego, który wprowadzał do obrotu identyczne towary, w opakowaniach, naszym zdaniem, łudząco podobnych, naruszały prawo. Tym samym sąd zobowiązał konkurenta do zaprzestania używania spornych opakowań, a także do ich zniszczenia. Wyrok nie jest prawomocny.

« »