Wygrana w sporze o tzw. opłaty półkowe

Dla jednego z klientów udało się uzyskać korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie zwrotu tzw. opłat półkowych. Sąd przyznał naszemu klientowi kilkaset tysięcy złotych tytułem zwrotu zapłaconych  faktur oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych. Więcej informacji wkrótce na blogu, po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia. W razie pytań, proszę o kontakt: grzegorz@pacek.name.

« »