Wolny internet

W dniu 20 września 2011r. uczestniczyłem w konferencji pn. Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Fundację Panoptykon. Na potrzeby tej konferencji i całego projektu przygotowałem working paper omawiający niektóre zagadnienia związane z odpowiedzialnością za treści w internecie (Jak należy uregulować odpowiedzialność za treść w Internecie? Wybrane aspekty).

« »