Ustawa o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych

W poprzednim wpisie pisałem o ratyfikacji jednego traktatu, a teraz już wspominam o drugim, no ale tak jakoś się nam ustawodawca ogarnął na wakacje, że dwie ustawy podobne machnął prawie równocześnie. To jest właściwie jeszcze większa formalność, więc post tylko wzmiankujący to wydarzenie.

W poprzednim wpisie Dzienniku Ustaw Nr 133 z dnia 25 lipca 2008 r., poz. 842 została ogłoszona ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. Powyższa ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 9 sierpnia 2008 r.

– treść ustawy, wraz z uzasadnieniem i tekstem traktatu można sobie obejrzeć na stronach sejmowych

posiedzenie komisji było w tej sprawie wyjątkowo krótkie i mało treściwe

– samo uzasadnienie w Wordzie jeszcze gdyby ktoś bardzo chciał.

« »