Usługi

Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim w zakresie prawa własności intelektualnej i innych praw powiązanych z dobrami niematerialnymi.
W szczególności więc polecam swoje usługi odnośnie takich materii jak:
 • prawo autorskie
 • prawo prasowe
 • prawo własności przemysłowej (w tym zwłaszcza znaki towarowe i wzory przemysłowe)
 • usługi świadczone droga elektroniczną (e-commerce)
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • dobra osobiste (w tym ochrona wizerunku)
 • prawo mediów
 • prawo reklamy
 • spory o domeny internetowe
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • ochrona danych osobowych
 • prawo komputerowe
W ramach prowadzonej obsługi prawnej mogę zaoferować:
 1. przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów
 2. przygotowanie opinii prawnych, ekspertyz, analiz
 3. przygotowanie monitów/odpowiedzi na monity
 4. przygotowanie innych dokumentów (np. wewnętrzne instrukcje ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, regulaminy promocji, zezwolenia na wykorzystanie wizerunku)
 5. udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji w powyższych zakresach
 6. przygotowanie pism procesowych
 7. reprezentacja w sporach sadowych i pozasądowych
 8. audyty i raporty due diligence

Z uwagi na wieloletnie przygotowanie praktyczne zapewniam też pomoc prawną w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych i prowadzenia działalności gospodarczej.
W razie potrzeby zapewniam wsparcie ze strony poszerzonego zespołu radców prawnych, współpracujących w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki, a także zaprzyjaźnionych kancelarii rzecznika patentowego, notariuszy, etc.