Udział w Kongresie MŚP w Katowicach

W dniu dzisiejszym miałem przyjemność wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, w trakcie sesji poświęconej problematyce handlu internetowego. W miarę możliwości (a konkretniej: bardzo ograniczonych ram czasowych) starałem się wyjaśnić uczestnikom kongresu podstawowe obowiązki usługodawcy, warunki sprzedaży na odległość, czy kwestie związane z ochroną własności intelektualnej w sieci.

« »