Sukces w sporze dot. znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie I ACa 1402/12, wydał wyrok oddalający apelację strony pozwanej. Tym samym uprawomocnił się wygrany i bardzo korzystny dla naszego klienta wyrok Sądu I instancji, w którym ten nakazał stronie przeciwnej m.in. zaniechania naruszania praw do znaków towarowych przysługujących naszemu klientowi (m.in. SOBIK Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.), usunięcie oznaczeń naruszających prawa strony powodowej, a także zniszczenie materiałów reklamowych strony pozwanej. Spór obejmował rozbudowaną argumentację obejmującą liczne znaki towarowe i kwestie prawne wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, choć zasadniczo można go sprowadzić do dwóch opakowań, widocznych na zdjęciu poniżej (opakowanie naszego klienta po lewej stronie).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt.

« »