Sony nie zdołało opatentować prgogramu typu peer-to-peer

Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii Wydał ciekawa decyzję, w której odrzucił wniosek jednej z firm o udzielenie patentu na oprogramowanie typu P2P.

Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii Wydał ciekawa decyzję, w której odrzucił wniosek jednej z firm o udzielenie patentu na oprogramowanie typu P2P. Jak m.in. stwierdził Bruce Westerman (Deputy Director acting for the Comptroller):

“As for using a web-site address as one or more of the identifiers, this is all about the intellectual content of the information, and not anything technical”.
« »