Rozstrzygnięcie konkursu UPRP na najlepszą pracę na temat własności przemysłowej

Na stronach Urzędu Patentowego ogłoszono właśnie wyniki dorocznego konkursu na najlepszą pracę habilitacyjną doktorską, magisterską i studencką na temat własności przemysłowej zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r.

Na jednej z podstron serwisu UPRP można przeczytać informacje o konkursie, jury, nagrodach i – oczywiście laureatach. Ja tradycyjnie gratuluję wszystkim, ale cieszę się szczególnie z wszystkich nagród przyznanym reprezentantom mojej Alma Mater. A są to:

– Anna Tischner za pracę doktorską „Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego” – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Ewelina Tokarska za pracę magisterską „Znak towarowy i jego ochrona w Internecie” – Nagroda Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK

– Krzysztof Felchner za pracę magisterską „Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w sporach domenowych w orzecznictwie polskim i niemieckim” – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Agata Susfał za pracę magisterską „Zdolność aportowa praw własności intelektualnej” – Nagroda Ministra Gospodarki

« »