Publikacje

M.in.:

Problematyka prawna stosowania tzw. głębokich połączeń w sieci www /deeplinking/[w:] „Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie?”, Wydawnictwo pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Prawa Autorskiego 20-22 kwietnia 2005r., Uniwersytet Jagielloński 2006
Dźwiękowe znaki towarowe. Uwagi na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Shield Mark, „Nowator” 2006 nr 1
Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług „hostingowych, e-BIULETYN CBKE nr 2/2006; – tekst ukazał się w numerze lutowym (4/2007) „Monitora prawniczego”, dodatek specjalny, „Prawo Mediów Elektronicznych (6)”
Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym), „Zagadnienia prawa własności intelektualnej” – Zeszyt 98 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej”, 2007
Możliwość odmowy publikowania płatnych ogłoszeń i reklam przez wydawcę – glosa do postanowienia SN z 14 października 2005 r. (III CZP 67/05), „Glosa” nr 4/2007
– Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy, „Monitor Prawniczy” nr 20/2008
Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie (artykuł napisany wspólnie z Piotrem Wasilewskim, w druku przez pomyłkę jako „Pełnomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie”), „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 7/2008
Marks as imitations of State emblems ‘from a heraldic point of view’, “Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2009 4(9)
Nowe paragrafy dla Internetu, „Rzeczpospolita” 17 stycznia 2011, „Prawo co dnia” C9
Prawo polskie a fotografia [w:] K. Kobré, Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń, Helion 2011

Jak należy uregulować odpowiedzialność za treść w Internecie? Wybrane aspekty, working paper, Panoptykon 2011

Apostazja nie dla GIODO (wspólnie z P. Litwińskim), „Rzeczpospolita” 29 stycznia 2014r., „Tygodnik prawnych opinii Rzecz o prawie”,

Cookies – nie ma obowiązku ich zamieszczania (wspólnie z T. Rychlickim), ”Rzeczpospolita” 3 marca 2014, „Prawo co dnia”,

21 pytań o prywatność w XXI wieku. Poradnik praktyczny (wspólnie z P. Litwińskim), Oficyna Allerhanda 2014 (http://www.allerhand.pl/docs/Instytut_Allerhanda_Panoptykon_Poradnik.pdf),

Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim – wyjątki, wyłączenia i ograniczenia, Wolters Kluwer 2015,

Jak prowadzić e-biznes. Poradnik (wspólnie z P. Dynowskim i I. Kowalczuk-Pakuła), Wolters Kluwer 2016,

ODR, czyli nowe i mało czytelne wymogi dla branży e-commerce, „Dziennik Gazeta Prawna”, 2 lutego 2016

– artykuły, opinie, wyjaśnienia, posty na własnej stronie internetowej http://ip.pacek.name