Projekt prawa prasowego – cd.

To tak w ramach rozwinięcia poprzedniego tematu. Wspominałem tam bowiem o projekcie prawa prasowego, na który chciałem zwrócić uwagę. Wówczas nic o nim nie wiedziałem, prócz relacji z Rzepy. Teraz mam trochę więcej wiadomości, więc piszę.

Oto bowiem, zacząłem szukać owego tajemniczego projektu SDP po necie i przyznam szczerze, że szło mi średnio. Napisałem więc do SDP bezpośrednio z prośbą, żeby mi to przesłali, albo napisali mi gdzie to można znaleźć. Ku memu zdziwieniu, dość szybko dostałem odpowiedź jakiejś miłej Pani, która poinformowała mnie, że projekt jest jeszcze konsultowany i będzie dostępny pod koniec października. Acha, no i jeszcze jedno się dowiedziałem. Że projekt został przygotowany przez Panią Doktor Joannę Taczkowską.

Dzięki tej informacji ruszyłem nieco z miejsca w poszukiwaniach. O Pani Doktor jest bowiem w sieci trochę informacji, z których wynika, że jest ona w jakiś sposób związana z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, z Naszym Dziennikiem i Radiem Maryja (tu można posłuchać interpretacji o medialnych atakach na ojca Tadeusz Rydzyka). Inne źródła wskazują też, że Pani Doktor była przez jakiś czas związana z PO i była też rzecznikiem prasowym kilku pomorskich wojewodów. Ale nie wiem na ile można ufać tym informacjom. Wreszcie Panią Taczkowską odnalazłem też jako pracownika Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Przyznam się jednak szczerze, że z tą ostatnią stroną mam trochę problem, bo jak się porówna zdjęcie tam umieszczone, ze zdjęciem na stronie WSKSiM w Toruniu, to nie wiem czy to jest na pewno ta sama osoba….

Ad rem jednakże. Po nitce do kłębka, udało mi się ustalić, że p. Taczkowska działa w ramach poznańskiego SDP. I tam – bingo – udało się ni mniej ni więcej, tylko odnaleźć treść przygotowywanego projektu. Można sobie poczytać całość, pomyśleć, komentować, co kto chce. Ja tylko – znów nawiązując do poprzedniego posta – wklejam fragment o statucie redakcji:

Art. 59
Wydawca ustanawia Statut i Regulamin Redakcji

Art. 60
(1)Redakcja realizuje linię programową ujawnioną w treści druku lub programu i skonkretyzowaną w postanowieniach Statutu.
(2)Ujawnienie, o którym mowa w ust. 1 oznacza podanie w statucie i na stronach redakcyjnych, w miejscu zwyczajowo przez redakcję przyjętym informacji:
1) o pochodzeniu kapitału, jeśli wydawca działa w oparciu o kapitał inny niż polski
2) o celu, charakterze i funkcji wydawanego druku lub nadawanego programu
3) o zasadzie lub zasadach, które redakcja uznaje za obowiązujące zespół redakcyjny
(3) Informacje o których mowa w ust. 2
1)wydawca publikuje corocznie w pierwszym numerze druku prasowego wydawanym w pierwszym dniu roboczym następującym po rozpoczęciu kolejnego roku kalendarzowego;
2) nadawca podaje, w terminie, o którym mowa w pkt.1 organowi właściwemu do spraw radiofonii i telewizji, który udostępnia je publicznie
3) wydawca i nadawca udostępniają na sformułowane na piśmie żądanie każdej osoby, niezależnie od tego, czy posiada ona w tym interes prawny lub faktyczny

No chyba tyle wystarczy na sobotni wieczór. Polecam lekturę całości, ja już na dziś kończę.

« »