Prawo Mediów Elektronicznych w MoPie

Ostatnio mało piszę niestety tutaj, bo pełno innych spraw na głowie. Niestety. Ale jakby ktoś chciał coś poczytać mojego, nie tylko na blogu, to odsyłam do najnowszego Monitora Prawniczego, w którym to ukazał się specjalny dodatek pt. „Prawo Mediów Elektronicznych (6)”

Ostatnio mało piszę niestety tutaj, bo pełno innych spraw na głowie. Niestety. Ale jakby ktoś chciał coś poczytać mojego, nie tylko na blogu, to odsyłam do najnowszego Monitora Prawniczego, w którym to ukazał się specjalny dodatek pt. „Prawo Mediów Elektronicznych (6)”

Jest to już kolejny (jak widać szósty) dodatek do Monitora Prawniczego pod nazwą „Prawo Mediów Elektronicznych”, przygotowany przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zgodnie ze spisem treści, w dodatku można znaleźć następujące artykuły:

Spis treści


O ochronie danych w telekomunikacji,
D. Adamski

Retencja danych telekomunikacyjnych – uwagi de lege ferenda wynikające z przepisów wspólnotowych,
D. Adamski

Odpowiedzialność dostawcy usług internetowych,
A. Kuczerawy

Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług hostingowych,
G.J. Pacek

Wybrane problemy regulacji antyspamowych w polsce,
P. Drewniak

Skutki zawarcia umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny .pl w sferze uprawnień i sytuacji faktycznej abonenta,
P. Wilczak

Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego,
A. Zalesińska

Część z powyższych artykułów to prace laureatów II edycji konkursu CBKE na studium/artykuł dla studentów studiów wyższych, dlatego też można je przeczytać w tzw. e-BIULETYNIE na stronach CBKE.

« »