Opłaty półkowe raz jeszcze

Kontynuując jeden z wcześniejszych wpisów (Wygrana w sporze o tzw. opłaty półkowe), chciałbym poinformować, iż sprawa zakończyła się pełnym sukcesem, albowiem Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał korzystny dla naszego klienta wyrok Sądu Okręgowego i zasądził prawomocnie kilkaset tysięcy złotych tytułem zwrotu zapłaconych (skompensowanych) faktur wystawionych tytułem tzw. opłat półkowych wraz z kosztami sądowymi w pełnej wysokości.

W tym miejscu dodam też, że nasze sukcesy i doświadczenie pozwoliły na zawarcie nowych umów z klientami, powierzających dochodzenie zwrotu opłat półkowych (w tym opłaty marketingowe, opłaty za otwarcie sklepów, opłaty za urodziny, opłaty za remodeling, opłaty logistyczne, etc.). W szczególności, jedna z firm w woj. małopolskim powierzyła windykację należności przekraczających 2 mln zł.

« »