Nie o własności intelektualnej

Niewątpliwie prawo własności intelektualnej jest działem, który mnie najbardziej interesuje i dlatego tak w zakresie pracy zawodowej, jak i naukowej jemu się najwięcej poświęcam. Jako że jednak w ramach pracy i aplikacji zajmuję się też innymi dziedzinami, toteż czasem i tam znajdzie się coś interesującego. W szczególności jeśli chodzi o prawo gospodarcze i handlowe. W związku z tym popełniłem jeden artykuł, który jest zdecydowanie inny w swej tematyce niż dotychczasowe i co ciekawe jedno z czasopism zdecydowało się je opublikować. Zainteresowanych zapraszam dalej.

Chodzi pracę zatytułowaną Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy, która ukazała się w numerze 20/2008 Monitora Prawniczego.

Poniżej przedstawiam jego wstępniak, dodam jednak jeszcze (bo tego nie ma w owym wstępie), że większość komentatorów uważa, że termin przedawnienia roszczenia o wypłątę dywidendy wynosi 3 (trzy) lata. Ja, jako ta rogata dusza, która niezależnie od wszystkiego lubi mieć odmienne zdanie („nazywam się Bęc-Walski, nie wiem o co chodzi, ale jestem przeciwny” – zob. Kisiel w Tygodniku Powszechnym) uważam że termin ten powinien jednak wynosić lat 10 (dziesięć). Zapewne temat wymaga jeszcze głębszego rozpracowania, stąd miło jeśli ktoś (nadal) będzie miał odmienne zdanie.


Prawo do udziału w zysku stanowi jedno z najistotniejszych uprawnień członkowskich i podstawowy tytuł otrzymywania przez akcjonariuszy (udziałowców1) korzyści majątkowych wynikających z uczestnictwa w spółce2. Prawo to jest o tyle charakterystyczne, że nie tworzy bezpośredniej podstawy do uzyskania świadczenia od spółki, uzależnione jest bowiem od kilku elementów, przede wszystkim od wypracowania zysku. Co ciekawe jednak, pomimo wielu publikacji w tym zakresie, prawo do dywidendy nie doczekało się jednoznacznego opracowania, dotyczącego tematyki przedawnienia. Zważywszy więc, na coraz szersze i liczniejsze uczestnictwo różnych podmiotów w charakterze akcjonariuszy lub udziałowców, wydaje się, że jest to temat warty głębszego zainteresowania.

« »