Konkurs CBKE rozstrzygnięty

Śpieszę donieść, że kolejna edycja bardzo dobrego konkursu, organizowanego przez CBKE Wrocław, we współpracy z Dialogiem, wrocławską ELSĄ i studenckim kołem naukowym Blok Prawa Komputerowego (o którym kiedyś już tu pisałem, został właśnie rozstrzygnięty.

Wspominam o tym głównie z uwagi na fakt, że zwycięzcą konkursu został niejaki Piotr Wasilewski, którego serdecznie pozdrawiam i któremu już wczoraj gratulowałem osobiście, a teraz niech dowiedzą się i inni;)

Poniżej pełna lista laureatów, dostępna też na oficjalnej stronie konkursu:

Laureatami konkursu „Prawo a nowe technologie” zostali:

w kategorii:
praktycy, niesamodzielni pracownicy naukowi

1. Piotr Wasilewski, Umowy licencyjne typu open-content jako przykład umów web-wrap
2. Berenika Kaczmarek,
Nowe technologie, nowe możliwości – nowoczesne formy komunikowania się sądu i stron procesu cywilnego, a także sądów miedzy sobą – uwagi na tle aktualnych przepisów
3. Damian Karwala,
Art. 66 k.c. – uwagi krytyczne

Wyróżnienia:
• Joanna Czekalska,
Umiędzynarodowienie zarządzania siecią globalna – konieczność czy fikcja?
• Mateusz Kamiński,
Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych a perspektywy prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
• Izabela Politowska, Maciej Szmit,
O artykule 267 Kodeksu Karnego oczami biegłego
• Tomasz Roman Smus,
Część studium z zakresu pieniądza elektronicznego w obcych systemach prawnych – Austria

W kategorii
studenci:
Nagród nie przyznano.

Wszystkim innym też gratuluję.

« »