IPCENTRUM – nowa inicjatywa

Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie – to nowe przedsięwzięcie, które może (i mam nadzieję że skutecznie!) zainteresować osoby parające się zawodowo, hobbystycznie bądź okazjonalnie zagadnieniami IP. Wszystkich wymienionych w zdaniu poprzednim, jak i pozostałe osoby, które odwiedzają mój blog zapraszam do przeczytania dalszej części.

Cześć Czytelników być może już coś o przedstawianej tu inicjatywie słyszała, cześć może np. już też czytała, ot choćby w grudniowej „Edukacji Prawniczej”, a może wręcz ktoś miał już okazję odwiedzić oficjalną stronę centrum, czyli www.ipcentrum.pl. Do tego ostatniego adresu odsyłam, bo tam znaleźć można najwięcej informacji. Ja przytoczę tutaj krótki fragment z jednej z podstron:

MISJA, CEL, ZAŁOŻENIA

Centrum to inicjatywa zrzeszająca specjalistów z dziedziny praw własności intelektualnej nastawiona na praktyczne kształcenie młodych pokoleń prawników zainteresowanych tą dziedziną prawa.

Centrum jest ukierunkowane na przekazywanie praktycznych umiejętności i know-how bez zbędnego balastu historyczno-teoretycznego w celu przygotowania młodych prawników do wykonywania zawodu w renomowanych kancelariach oraz międzynarodowych korporacjach.

Centrum stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę specjalizacji wśród prawników w dobie, gdy ukończenie studiów prawniczych i wybranej aplikacji nie gwarantuje sukcesu rynkowego. Centrum ma oferować cenioną przez najlepszych pracodawców wiedzę, a gwarancję tego stanowi fakt, że znakomita większość wykładowców wywodzi się z tych właśnie instytucji.

Centrum ma również funkcjonować jako platforma rekrutacyjna, gdzie duże kancelarie i korporacje będą mogły poznać, a następnie zatrudnić najlepszych absolwentów Centrum. Centrum ma zatem ułatwiać swoim absolwentom znalezienie zatrudnienia lub interesujących praktyk bądź staży. (…)

Przede wszystkim, jak mniemam, warto po tym wstępie spojrzeć na sekcję ”Szkoła IP” oraz na sam (na razie jeszcze wstępny nieco wprawdzie) program tejże szkoły.

« »