Doktor nauk prawnych

Miło mi poinformować, że w dniu 12 stycznia 2015r. przed Komisją doktorską, powołaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obroniłem rozprawę doktorska pod tytułem: „Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim – wyjątki, wyłączenia i ograniczenia”, której promotorem była prof. dr hab. Ewa Nowińska, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Matlak i prof. dr hab. Wojciech Kowalski (w głosowaniu tajnym komisja jednogłośnie przyjęła obronę).

Na tej podstawie, Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ w dniu 26 stycznia 2015r., także jednogłośnie, przyjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością prawo własności intelektualnej.

Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpiło w dniu 13 kwietnia 2015r., co prezentuje m.in. poniższe zdjęcie.

« »