Czy SLD naruszyło prawa autorskie TVP w swoim spocie?

Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie rozpowszechniać kilkuminutowy film reklamowy, wykorzystujący fragmenty spotów wyborczych PiS-u i hasła tej partii, by zdemaskować przedwyborcze obietnice składane przez polityków tego ugrupowania. TVP oświadczyła, że być może doszło do naruszenia praw autorskich, poprzez nieupoważnione wykorzystanie archiwalnych fragmentów „Wiadomości”

Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie rozpowszechniać kilkuminutowy film reklamowy, wykorzystujący fragmenty spotów wyborczych PiS-u i hasła tej partii, by zdemaskować przedwyborcze obietnice składane przez polityków tego ugrupowania (m.in. że po wygranych wyborach PiS obniży ludziom podatki, wybuduje mieszkania, zapewni pracę i doprowadzi do zmniejszenia bezrobocia). Spot będzie dostępny na stronach internetowych Sojuszu, ma też być wyświetlany na innych regionalnych konferencjach SLD w pozostałych województwach. Film drogą mailową trafi też do wszystkich działaczy partii, sekretarz partii – Grzegorz Napieralski – nie wyklucza jednak, że będzie on emitowany także w telewizji.

Może się to jednak okazać niemożliwe. Otóż TVP oświadczyła, że być może doszło do naruszenia praw autorskich, poprzez nieupoważnione wykorzystanie archiwalnych fragmentów „Wiadomości” – część użytych materiałów, m.in. wyrwane z kontekstu wypowiedzi, jest autorstwa reporterów telewizji, o czym świadczy pojawiające się na mikrofonie logo TVP. Dlatego TVP bada tę sprawę i rozważa podanie SLD do sądu.

SLD broni się jednak, wskazując, że „ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi jednoznacznie: art. 29.1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości”. Takie oświadczenie znajduje się w piśmie, które skierował sekretarz generalny SLD Grzegorz Napieralski do szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Andrzeja Mietkowskiego.

Zobacz więcej w Mediarun.

« »