Czas trwania praw pokrewnych – 95lat!, autorskich – …?

To nie jest żadna pomyłka. Komisja europejska zaproponowała zmiany w zakresie czasu trwania ochrony praw pokrewnych. Obecnie jest to 50 lat, teraz Komisja chce, by było to aż lat 95.

Informacja pojawiła się na stronach Komisji. Tekst notatki jest krótki i dość prosty, więc myślę, że nie trzeba go tłumaczyć:

The Commission adopted a proposal to extend the term of protection for performers and sound recordings to 95 years. The aim of the proposal is to bring performers’ protection more in line with that already given to authors – 70 years after their death. The extended term will enable performers to earn money for a longer period of time and in any event throughout their lifetime. The income from copyright remuneration is important for performers, as they often do not have other regular salaried income. The extended term will also benefit record producers who will generate additional revenue from the sale of records in shops and on the internet. This should allow producers to adapt to the rapidly changing business environment and help them maintain their investment levels in new talent.

Na wskazanej wyżej stronie można sobie poczytać jeszcze bardzo obszerne dokumenty, uzasadnienia, oceny wpływu regulacji itp. Jak komuś się nie chce, to może sobie rzucić okiem choć na najczęściej zadawane pytania odnoszące się do tej problematyki.

Ja dodam od siebie tylko w celach informacyjnych, że ewentualna zmiana będzie dotyczyła art. Dyrektywy 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.U.UE L z dnia 27 grudnia 2006r.), a za nią i art. 89 naszej ustawy o prawie autorskim.

Zaś z własnej uszczypliwości dodam, że kiedyś, w konwencji rzymskiej (o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961r.; Dz. U. z dnia 14 października 1997r.), czas tej ochony ustalono na 20 lat. I jeszcze nie mogę się oprzeć przed dopisaniem uwagi, że skoro czas ochrony praw pokrewnych trzeba wydłużyć o 45 lat, to za niedługo trzeba będzie też zmienić czas ochrony praw autorskich. Z 70, co najmniej na 115.

« »